α-PVP,CAS:14530-33-7

1(Fixed)

Our company sells the following products,Contact me if you need anything
whatsapp/Telegram:+8613004146052 WickrMe:lnzc
2-FA, 2-Fluoroamphetamine 1716-60-5
2-FMA, 2-Fluoromethamphetamine 1017176-48-5
2-MA, 2-Methylamphetamine, Ortetamine 5580-32-5
3-FA, 3-Fluoroamphetamine 1626-71-7
3-FMA, 3-Fluoromethamphetamine 1182818-14-9
3-Methylamphetamine, 3-MA, meta-Methamphetamine 77083-25-1
β-Phenylmethamphetamine 768295-94-9 3139-56-8 (hydrochloride)
N,alpha-Diethylphenylethylamine, EAPB 119486-07-6 29805-52-5 (HCl)
2-Chloromethcathinone, 2-CMC
2-Fluoromethcathinone, 2-FMC
2-Methylethcathinone, 2-MEC
2-Methylmethcathinone, 2-MMC ”
1246911-71-6″
2,4-Dimethylethcathinone, 2,4-DMEC
2,4-Dimethylmethcathinone, 2-Methylmephedrone, 2,4-DMMC
3,4-Dimethylmethcathinone, 3,4-DMMC ”
1082110-00-6″

We are currently open.
 Open Close
MondayOpen (24 Hours)
TuesdayOpen (24 Hours)
WednesdayOpen (24 Hours)
ThursdayOpen Today (24 Hours)
FridayOpen (24 Hours)
SaturdayOpen (24 Hours)
SundayOpen (24 Hours)